Преглед на статистиките
924 в игра | 1 в чата на групата  | 
Какво означава американската мечта днес? За слезлият от лодката Нико Белик е надеждата да избяга от неговото минало в Европа. За неговия братовчед, Роман е визията, че двамата ще намерят късмет в Либърти Сити, пътят към земята на възможностите.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане