Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Русификация игры
от enotextreme
Ссылка на русификатор и описание процесса русификации....
How to win most races in Midnight club 2
от [[Dawn]] kingkuba123
Heres a tip to how you can win most races in MC2...