Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Midnight Club II Console Command Guide.
от [PGCA] XxStormPkX [SSAnonymous]
Console Commands....
Русификация игры
от enotextreme
Ссылка на русификатор и описание процесса русификации....