Преглед на статистиките
0 в чата на групата  | 
Crime does pay. The hugely successful, highly controversial Grand Theft Auto franchise moves into 3 dimensions in the dark and seedy underworld of Liberty City. With the freedom to go anywhere and jack anyone, Grand Theft Auto 3 puts the dark, intriguing and ruthless world of crime at your...
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.