Grand Theft Auto III

Grand Theft Auto III

Преглед на статистиките:
0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
Welcome to Liberty City. Where it all began. With stellar voice acting, a darkly comic storyline, a stunning soundtrack and revolutionary open-world gameplay, Grand Theft Auto III is the game that defined the open world genre for a generation.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане