Grand Theft Auto III
Grand Theft Auto III > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้
Red 30 มี.ค. 2013 @ 2:23pm
Fix for dark and yellow vehicles in GTA III - the simplest one
This thread is a repost of my original SPUF thread. I'll keep it up to date here.

This fix involves just one texture file replacement!
Please confirm below if it works for you.

If you are experiencing the problem with vehicles being too dark or completely yellow in Grand Theft Auto III, you don't want to replace any EXE files and you don't want to install any mods, this fix is just for you.


In order to fix the problem, just follow these five simple steps:

  • Make a copy of your "particle.txd" file in the following directory: "PATH_TO_STEAM\steamapps\common\grand theft auto 3\models\"
  • Download the "particle.txd.zip" file from the following location: http://www.filedropper.com/particletxd (mirror[fileshark.pl])
  • Unpack the "particle.txd" file from the ZIP archive.
  • Replace your original "particle.txd" file (not the copy!) with the downloaded one.
  • Run the game and have fun!

Now, let me describe what this is all about.

I've been trying to find a fix for this bug since I bought GTA III a week ago during the Rockstar Weekend sale. I, and probably some of you too, have already noticed that reflective surfaces on vehicles are too dark or opaque yellow - everything else is just fine. Since GTA III uses only one reflection texture for all vehicles, I modified it a little bit. Turns out that all I had to do was remove the alpha channel (which was unused anyway) from the said texture and that was it. After launching the game, all vehicles were back to normal - the problem was no more.

The affected reflection texture (named "reflection01") is stored in the "particle.txd" file, which is an archive that stores quite a few other textures responsible for, you guessed it, mostly particle effects. Apart from the aforementioned texture, nothing else was deliberately changed. The game can still be considered vanilla.

It's also worth explaining why the retail (CD/DVD) version users are not affected by this problem. It's simply because Rockstar have apparently tweaked the Steam version a little bit before publishing it. It might have made vehicles dark but also enabled one great and often overseen feature - all cars now have glowing headlights (just like on the PlayStation 2), while the retail version still lacks them. See for yourself: Steam / Retail
ได้รับการแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Red; 26 ส.ค. @ 12:44am
< >
กำลังแสดง 1-15 จาก 45 ความเห็น
ododoss17 1 เม.ย. 2013 @ 9:44am 
Perfect! It works great!
Grilled Bear 1 เม.ย. 2013 @ 12:00pm 
Excellent! It works perfectly, thank you! (I'm playing on Windows 8)
ได้รับการแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Grilled Bear; 2 เม.ย. 2013 @ 10:36am
Jethro 1 เม.ย. 2013 @ 7:02pm 
I had yellow cars - now everything seems fine. Thanks a lot! (Win XP SP3)
Escovas [PT] SLB 2 เม.ย. 2013 @ 11:40am 
works!
Red 3 เม.ย. 2013 @ 5:54am 
I'm glad to hear that! I just fixed the main download link again. Should be ok now.
/\ | Morwani 8 เม.ย. 2013 @ 4:13am 
Thx man it worked! :) (Win7)
Interface 4 พ.ค. 2013 @ 7:59am 
Thank you.
Chaotic Teabag 21 พ.ค. 2013 @ 5:00pm 
I was wondering what was up with some of the cars. Thanks.
Dose of Mercury 22 พ.ค. 2013 @ 5:33pm 
Thank you so much! It's such a quick and easy fix. (Windows XP SP3)
sidewaysmilk 31 พ.ค. 2013 @ 9:09pm 
I cannot thank you enough! Thank you, thank you, thank you!
Tomato <3 4 มิ.ย. 2013 @ 10:36pm 
Thanks.
kerm68 7 มิ.ย. 2013 @ 2:16am 
It works, thank you.
heater 11 มิ.ย. 2013 @ 9:48am 
Works 100%, thanks.
vladi 23 มิ.ย. 2013 @ 6:17am 
Rockstar SHOULD fix the issues!
ได้รับการแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย vladi; 23 มิ.ย. 2013 @ 6:18am
Lunatix 30 มิ.ย. 2013 @ 6:59am 
Thanks i'll try.
< >
กำลังแสดง 1-15 จาก 45 ความเห็น
ต่อหน้า: 15 30 50

Grand Theft Auto III > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้