Fight in the theatre of war that changed the world forever. Battle alongside your compatriots on some of the most inhospitable environments of the Eastern Front in Red Orchestra: Ostfront 41-45.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.