Red Orchestra: Ostfront 41-45

Red Orchestra: Ostfront 41-45

Преглед на статистиките:
Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Achievements - Excellent Marksman
от para_bellum
Red Orchestra: Ostfront 41-45 Achievements - Excellent Marksman Bronze, Silver, Gold !...