Red Orchestra: Ostfront 41-45

Red Orchestra: Ostfront 41-45

Προβολή στατιστικών:
Red Orchestra: Ostfront 41-45 > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Помогииите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
При запуске игры пишет

Build RedOrchestra_Build_[2005-11-27_10.48]

OS: Windows NT 6.1 (Build: 7601)
CPU: GenuineIntel PentiumPro-class processor @ 2201 MHz with 3070MB RAM
Video: No Video

Не найден объект 'ini:Engine.Engine.GameEngine' в файле конфигурации

Журнал: UObject::SafeLoadError <- UObject::StaticLoadClass <- InitEngine <- FMallocWindows::Free

Но бывает и другая ошибка,вот такая:
Runtime Error!

Program: ...m\steamapps\common\RedOrchestra\System\RedOrchestra.exe
Че делать?
< >
Εμφάνιση 1-4 από 4 σχόλια
Same here but not in Russian. Really annoyed.
Ты пробовал игру переустанавливать ??
переустановака и тд
OS: Windows NT 6.1 (Build: 7601)
CPU: GenuineIntel PentiumPro-class processor @ 2201 MHz with 3070MB RAM
Video: No Video
_______________________


Maybe a videocard or a screen problem.
Once a guy had a problem with dual screen using HDMI/DVI adapter.
< >
Εμφάνιση 1-4 από 4 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Red Orchestra: Ostfront 41-45 > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 4 Νοε 2012 στις 8:28
Αναρτήσεις: 4