Red Orchestra: Ostfront 41-45

Red Orchestra: Ostfront 41-45

Προβολή στατιστικών:
Red Orchestra: Ostfront 41-45 > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
i just bougth red orchestra and i was playing with the graphics settings and i changed the Direct 3 thing to program or somthing and i cant load up the game to change it HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Open up your Red Orchestra folder where ever you have Steam. Open the system folder and then locate the file RedOrchestra.ini . Open that with notepad and then find (Ctrl + F) [Engine.Engine] Under that should be a setting that says RenderDevice=xxx
Replace whatever the "xxx" says with, D3D9Drv.D3D9RenderDevice
That should work.
Thanks for the help :)
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Red Orchestra: Ostfront 41-45 > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 12 Σεπ 2012 στις 8:20
Αναρτήσεις: 2