American Conquest – Players set sail from Europe to discover new world and conquer its innumerable riches. The game begins in 1492, when Columbus lands in the Caribbean beginning three centuries of war as 12 different tribes and nations battle for survival and conquest.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster