เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
A Solution to Profile Lost Problem
โดย Earl of Durexbridge
*************************************ATTENTIONS************************************* If you are using VISTA or WINDOWS 7, you might have problem saving your game profile. Try this: Launch it, it will ask you to create a profile. Do it. Then exit the...
Traducción "Cossacks II: Napoleonic Wars" Español 100% Textos, voces y vídeos + Parche 1.2 + BUGs FIX
โดย Raskaipika
Esta guía permite: Traducir el juego "Cossacks II: Napoleonic Wars" al castellano de España, incluyendo textos, voces y vídeos Aplicar el parche 1.2 oficial versión española Poder guardar partida Solucionar los problema...
Problems and Solutions
โดย Gerappa
I try to collect all problems and solutions (if it exists) in one place....