Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Stacking - Stop That Car - Solutions
от Plastic Bag
All solutions to " Stop That Car " puzzle.......
Stacking - Illuminate the Shadow General - Solutions
от Plastic Bag
All solutions to " Illuminate the Shadow General " puzzle...
Stacking - Get Mr. Ruffles - Solutions
от Plastic Bag
All solutions to " Get Mr. Ruffles " puzzle...
Stacking - Tickle Tiberius the Terrible - Solutions
от Plastic Bag
All solutions to " Tickle Tiberius the Terrible " puzzle...
Stacking - Scare Simpleton the Strong - Solutions
от Plastic Bag
All solutions to " Scare Simpleton the Strong " puzzle...
Stacking - Get Rid of the Gas - Solutions
от Plastic Bag
All solutions to " Get Rid of the Gas " puzzle...
Stacking - Defeat Sickle the Sly - Solutions
от Plastic Bag
All solutions to " Defeat Sickle the Sly " puzzle...
Руководство по достижениям + Полное прохождение "Stacking" и DLC "Lost Hobo King"
от Tygo Brahe
В данном руководстве поэтапно описаны действия, необходимые для прохождения игры и получения всех достижений....
Stacking - Open Excalican - Solutions
от Plastic Bag
All solutions to " Open Excalican " puzzle...
Stacking - Break Out of the Brig - Solutions
от Plastic Bag
All solutions to " Break Out of the Brig " puzzle...