Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Руководство по достижениям + Полное прохождение "Stacking" и DLC "Lost Hobo King"
от Kaz
В данном руководстве поэтапно описаны действия, необходимые для прохождения игры и получения всех достижений....
Unique dolls & Hi-Jinks
от Jarek Obważanek
List of unique dolls and hi-jinks....
Stacking 100% Achievement Video Guide + DLC
от blarkio
This video guide helps you getting all achievements in Stacking....
Stacking - Cause Chaos at the Safari - Solutions
от Blockske
All solutions to " Cause Chaos at the Safari " puzzle....
Stacking - Stop the Caviar Service - Solutions
от Blockske
All solutions to " Stop the Caviar Service " puzzle....
Stacking - Muddle the Maps - Solutions
от Blockske
All solutions to " Muddle the Maps " puzzle...
Stacking - Sort the Lines - Solutions
от Blockske
All solutions to " Sort the Lines " puzzle...
Stacking - Empty the Lounge - Solutions
от Blockske
All solutions to " Empty the Lounge " puzzle....
Stacking - Sabotage the Exhibit - Solutions
от Blockske
All solutions to " Sabotage the Exhibit " puzzle....
Stacking - Get the Gits a Gig - Solutions
от Blockske
All solutions to " Get the Gits a Gig " puzzle...