The Binding of Isaac

The Binding of Isaac

Преглед на статистиките:
379 в игра | 0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
When Isaac’s mother starts hearing the voice of God demanding a sacrifice be made to prove her faith, Isaac escapes into the basement facing droves of deranged enemies, lost brothers and sisters, his fears, and eventually his mother.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане