The Binding of Isaac

The Binding of Isaac

Προβολή στατιστικών:
The Binding of Isaac > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Weird Gliches...
You probably know TBOI has its fair share of glitches. The weirdest one i found was with Chocolate Milk and Brimstone. You know the basics of it I'm sure, so I'll skip to the glitch. Prepare Brimstone for the next room, fire, and while your firing, pause and look at your attack bar. It goes berzerk! Make sure you have Choco Milk though. What glitches have you found, weird or funny, messed up or pointless? Let me know! I'm all ears!
The Binding of Isaac > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 21 Νοε 2012 στις 17:05
Αναρτήσεις: 4