The Binding of Isaac

The Binding of Isaac

Προβολή στατιστικών:
The Binding of Isaac > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
I love when this happens
That moment when your run ends on necropolis and you cant help but think it would have succeeded had you only gotten the depths instead
The Binding of Isaac > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 4 Δεκ 2012 στις 13:47
Αναρτήσεις: 0