Avadon: The Black Fortress

Avadon: The Black Fortress

Προβολή στατιστικών:
Avadon: The Black Fortress > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Windows 8 issues?
Anyone else having trouble running this on Windows 8 (x64)? The game loads, and runs (slowly) for a few minutes before crashing. The game also crashes when I talk with an NPC after fighting the first dogs.
Avadon: The Black Fortress > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος