Avadon: The Black Fortress

Avadon: The Black Fortress

Προβολή στατιστικών:
Avadon: The Black Fortress > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
stealing a book ( spoiler for sidequest )
so am trying to steal the book from the dragons libary but i can figure out how to get out of the libery with the book since the runes prent u from leaving with it in ur bag! any one know what to do?
< >
Εμφάνιση 1-7 από 7 σχόλια
never mind i found it
how? i have the same problerm :(
o damn i forgot to but the awnser if i remember right their is a hidden passage its a brick u have to push and it opens a tunnel and u just grab the book and run through it
okay its in the south west corner of the dragon libery its closer to the right hand bookshelf hope that helps!
Geez cryx what a noob :D <3
no am not! i hate you!
< >
Εμφάνιση 1-7 από 7 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Avadon: The Black Fortress > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος