Shadowgrounds: Survivor

Shadowgrounds: Survivor

Преглед на статистиките:
0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
Оцеляването е само една част от играта.Всепризнатата атмосфера и механиката на оригиналната игра Shadowgrounds се завръща триумфално с това продължение въоръжено с отличен набор от нови функции!
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане