Оцеляването е само една част от играта. Всепризнатата атмосфера и механиката на оригиналната игра Shadowgrounds се завръща триумфално с това продължение въоръжено с отличен набор от нови функции!
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане