Hunker down at your London flat at 221b Baker St. The year is 1896, and Scotland Yard has called Sherlock Holmes with an urgent request for help. A young painter has been found murdered and rolled up in a remarkable Persian carpet.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.