ดูสถิติ
0 ใน สนทนากลุ่ม  | 
When indie game developers Alexey and Markus are in trouble, their only hope comes from their creation. You are the Tetrobot: a tiny robot that can drill blocks of matter one by one, collect them, and recycle them into new pieces of 4 blocks.
ชุมชนและเนื้อหาเกมอย่างเป็นทางการยอดนิยมสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมา  (?)
ความนิยมหมายถึงอะไร?
ความหมายคือเนื้อหาที่คุณกำลังดูได้ถูกให้คะแนนมากกว่าลบคะแนน ณ ช่วงเวลาหนึ่งๆ