เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Levels 1-40 Basic Video Walkthrough
โดย Jennifer Lawrence stole my Pez
This will show how to get through levels 1-40 of Blocks That Matter. It will not show how to get any bonuses....
How to earn "Mister Sandman" achievement
โดย Parabellumm
...
How to earn "AaaAaaaaaAAh" achievement
โดย Parabellumm
...