Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Levels 1-40 Basic Video Walkthrough
от Pandarr
This will show how to get through levels 1-40 of Blocks That Matter. It will not show how to get any bonuses....
How to earn "Mister Sandman" achievement
от Parabellumm
...
How to earn "AaaAaaaaaAAh" achievement
от Parabellumm
...
Puzzle Bundle Guide
от dts_2002
Tips and stuff from all the levels in the puzzle bundle...