Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Русификатор для "Death Rally"
от MANITOU™
Ссылка на скачивание и инструкция по установке...
How to win Adversary. Video and text
от X-ider
How to win final race against Adversary. Including text and video guide with 2 methods of victory. Hints. Tricks....
Achievements Guide
от Yopt
Several tips for getting Death Rally achievements that some of you might find useful....
How to kill The Adversary
от #SoSo
This guide is for those who finished upgrading everything, and they want to beat The Adversary....
Achievement "Armed to the Teeth" works 100%
от Solid Snake
...