Starpoint Gemini is an RPG tactical simulator focused on the control and strengths of individual vessels. In SPG ship captains and their skills make the greatest difference in large-scale battles.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане