Age of Empires Online

Age of Empires Online

Προβολή στατιστικών:
Age of Empires Online > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Product Key
does anybody need to key in a product key to play AOEO?
< >
Εμφάνιση 1-4 από 4 σχόλια
There are several threads on here that provide you with instructions. You can find steps on how to retrieve the key here: {Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ}
Having Problems with CD key? download this client http://www.xbox.com/en-US/Live/PC/DownloadClient I had same issue, game was asking for a CD key, was told by friends to download this and BOOM, game doesnt ask for it anymore.
i need one plz
Αναρτήθηκε αρχικά από ultimate Kaiser:
i need one plz
Please follow the instructions in the link that I provided above.
< >
Εμφάνιση 1-4 από 4 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Age of Empires Online > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 30 Δεκ 2012 στις 5:16
Αναρτήσεις: 4