Critical Mass is an action puzzle game that takes traditional match 3 and brings it into the world of 3D. We combine fast addictive game play with strategy to create a new and innovative experience.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.