March 31, 2010 - Update Update 1.6 for Empire: Total War is available today. The update introduces a large number of revisions to the Artificial Intelligence in real time battles. Amongst many other improvements, the Battle A.I.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане