Super Monday Night Combat

Super Monday Night Combat

Преглед на статистиките:
0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
What is Super Monday Night Combat? Super Monday Night Combat is a free to play, strategic, multiplayer shooter… and the most popular lethal sport of the future! It blends intense tactical combat, a deep metagame, an ever-expanding roster of Pros, and an ever-growing amount of customizations.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане