Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Portal 2 - The Final Hours - How To
от Bury
This is the penultimate "How To" for Portal 2 - The Final Hours. All the questions will be answered with easy step-by-step instruction. Just follow these simple 5 steps and you will be one of the successful Portal 2 - The Final Hours readers too!...