The Sims се връща в Средновековието! С The Sims Medieval™ се връщате в Средновековието с всички нови функции, нови графики и нови начини за игра. За първи път играчите могат да създават герои, предприемат и изпълняват задачи, да строят царство.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.