Prototype
0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
Вие сте прототип на име Алекс Мърсър, човек без спомени, притежаващ метаморфозни способности, търсещ път до сърцето на конспирация, на базата на която сте създаден и искате да накарате виновниците да си платят.Бърз, смъртоносен и метаморфозен бой — персонализирайте тялото си към дадената ситуация.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане