Вие сте прототип на име Алекс Мърсър, човек без спомени, притежаващ метаморфозни способности, търсещ път до сърцето на конспирация, на базата на която сте създаден и искате да накарате виновниците да си платят. Бърз, смъртоносен и метаморфозен бой — персонализирайте тялото си към дадената ситуация.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане