เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
How to get work King Quest VII - 2014
โดย C4N
As you've noticed, this game doesn't work on newest systems, with this short guide, you will learn how to get work this game properly and fix some issues. First, download the official patch from SIERRA. http://www.sierrahelp.com/Files/Patches/KingsQue...
King's Quest Collection Technical FAQs
โดย TAFKAP3121
This guide will offer solutions to the most common technical problems that arise when attempting to play these games on modern platforms including startup crashes, palette corruption & difficulty with saving....