Call of Duty: World at War

Call of Duty: World at War

Преглед на статистиките:
992 в игра | 1 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
Call of Duty is back, redefining war like you've never experienced before. Building on the Call of Duty 4®: Modern Warfare engine, Call of Duty: World at War immerses players into the most gritty and chaotic WWII combat ever experienced.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане