กิจกรรมชุมชน
290,526,425 ส่วนร่วมในเนื้อหาชุมชน  |  1,122,024 ผู้เล่นที่อยู่ในเกม  |  4,471,721 ผู้เล่นที่ออนไลน์
ศูนย์กลางที่เป็นที่นิยม
Binary Domain
215 ภาพหน้าจอใหม่ ในสัปดาห์นี้
Far Cry 2
1 งานศิลป์ใหม่ ในสัปดาห์นี้
Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut
6 งานศิลป์ใหม่ ในสัปดาห์นี้
BioShock Infinite
2 คู่มือใหม่ ในสัปดาห์นี้
เนื้อหาจากชุมชนและเนื้อหาอย่างเป็นทางการสำหรับเกมและซอฟต์แวร์ทั้งหมดบน Steam